Wer wir sind

Logo23

Sprache wählen

Suche

Tüm Madenciler Konferansı tarafından oybirliğiyle kabul edilmiş ve ayrıca 2023 Uluslararası Çevre Mücadelesi Günü için bir çağrı olarak benimsenmiştir

Madenciler başlayan küresel çevre felaketine karşı ayağa kalkıyor! İnsanlığın hayatta kalması kapitalist kâr ekonomisi tarafından tehdit ediliyor! Biz madenciler her gün doğanın zenginliklerini yeryüzünden çıkarıyoruz ve bu zenginlikler uluslararası madencilik şirketleri tarafından utanmadan sahipleniliyor. Madenciliğe gelecekte de ihtiyaç duyulacaktır, ancak hammaddeler çevre dostu bir şekilde çıkarılmalı ve israf edilmemelidir. Çevre dostu madencilik ve hammaddelerin kapsamlı geri dönüşümünü talep ediyoruz.

Fosil yakıtların yakılması derhal durdurulmalıdır. Küresel çevre felaketinin çoktan başladığını fark ettiğimizde, o zaman diyoruz ki: Şimdi mücadeleye kararlılıkla devam edeceğiz. Eğer bugün kapitalizm, yoğunlaşan rekabetiyle, yalnızca uluslararası geçim kaynaklarının yok edilmesi temelinde işliyorsa, ona bütün bir sistem olarak savaş ilan edeceğiz! Eğer bugün maden tekelleri ve hükümetler uluslararası düzeyde insanların ve doğanın yıkıcı sömürüsünü dayatıyorsa, Uluslararası Madenciler Koordinasyonu'nu güçlendirecek ve diğer sosyal ve çevresel hareketlerle güçlerimizi birleştireceğiz. Yoksulluk aynı zamanda insanları doğal kaynaklar için daha fazla kazı yapmaya itiyor - işte bu nedenle sosyal ve çevresel sorunların çözümünde birlik için mücadele ediyoruz. Gelin güçlerimizi birleştirelim ve Uluslararası Çevre Mücadelesi Günü'nü tüm madenci hareketi için bir mücadele günü haline getirelim. Uluslararası madenci hareketi olarak görevimiz, başlamış olan küresel çevre felaketi konusunda farkındalık yaratmak, bu sistemde köklü bir uygulama olasılığı konusunda yanılsamaları körüklemeden, çok yönlü koruyucu ve acil önlemler için mücadeleye öncülük etmektir. Bu mücadelelere okul olarak ve toplumu değiştirme mücadelesinin bir parçası olarak öncülük ediyoruz. Bu, insanların ve doğanın sömürülmediği ve ezilmediği bir toplum için bir paradigma değişikliği gerektirmektedir. Bu gerçekten devrimci bir görevdir. Onurlu bir yaşam için mücadele şimdi verilmelidir, aksi takdirde çok geç olacaktır! Yaşasın uluslararası madenci hareketi, yaşasın mücadelelerin koordinasyonu!