Мы о себе

logo

Выбирать язык

Казахстан: Многое происходит сегодня среди шахтеров.

У нас также, но уже 2017 году, у нас была сильная забастовка шахтеров 4 шахт. 7 тысяч горняков бастовали под землей четверо суток и частично добились повышения зарплаты. Но основной вопрос горняков Казахстана так не решен. Горняки у нас выходят на пенсию в 63 года и многие получают (и я в том числе) минимальную пенсию.

Подробнее: Казахстан: Многое...

Apel Międzynarodowej Koordynacji Górników (ICG) z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet w dniu 8 marca 2021 r

Międzynarodowy Dzień Kobiet 2021 roku odbywa się w sytuacji najgłębszego światowego kryzysu gospodarczego i finansowego, zaostrzonego przez globalną pandemię Corony, która może przerodzić się w ogólny kryzys społeczny. Na całym świecie ponad 2,2 mln osób nie żyje, a ponad 130 mln cierpi z powodu Corony.

Подробнее: Apel...

Призыв Международной координационной группы горняков (МКГ) по случаю Международного женского дня 8 марта 2021 года Apel

еждународный женский день 2021 года проводится в условиях самого глубокого мирового экономического и финансового кризиса, усугубляемого глобальной пандемией Короны, которая может перерасти в общий социальный кризис. Apel z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet w dniu 8 marca 2021 r

Подробнее: Призыв...

шахтёры всего мира объединяются счастливого Рождества и счастливого Нового 2021 года

аус Марокко: Уважаемые товарищи, пользуясь случаем, я хочу выразить Вам свои искренние братские и революционные приветствия, пожелать Вам еще большей международной солидарности и поддержки движениям рабочего класса в их борьбе с эксплуатацией и тяжелыми условиями жизни и труда.

Подробнее: шахтёры всего мира...

Открытое Обращение Всеукраинского независимого профсоюза «Защита труда» к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, Временно Исполняющему Обязанности Министра энергетики Украины Юрию Бойко, к средствам массовой информации и всем неравнодушным гражданам по

Или немедленно отдайте долги по зарплате шахтерам или уходите!!!
Уважаемые господа,
Мы на намерены сейчас выяснять, кто именно виноват в ситуации, которая сложилась на государственных предприятиях угольной отрасли по поводу длительной задержки заработной платы украинским шахтерам. Мы прекрасно понимаем, что виновата в этом именно система, сложившаяся в нашем государстве в последние десятилетия, которая формирует унизительное отношение со стороны государственных чиновников к шахтерам и к самому шахтерскому труду.

Подробнее: Открытое Обращение...

Deklaracja solidarności z górnikami w kopalniach rzemieślniczych na obszarze górniczym Katanga

Drodzy górnicy, Ja, jako były górnik podziemny w Niemczech i główny koordynator Międzynarodowej Koordynacji Górników, czuję się w obowiązku, jak również w mojej osobistej potrzebie, wspierania walki o prawa rzemieślników w starej Katandze przez przemysłowe przedsiębiorstwa górnicze i rząd Demokratycznej Republiki Konga. To w ogóle nie do przyjęcia, że górnicy z rzemieślniczych i tradycyjnych społeczności górniczych są karani lub nawet mordowani.

Подробнее: Deklaracja...

Декларация солидарности с горняками, работающими на кустарных приисках в районе добычи полезных ископаемых в Катанге| Deklaracja solidarności z górnikami w kopalniach rzemieślniczych na obszarze górniczym Katanga zob. link

po polsku Дорогие шахтеры, Я, бывший шахтер-подпольщик в Германии и главный координатор Международного координационного комитета шахтеров, считаю своим долгом, а также своей личной потребностью поддержать борьбу за права кустарных шахтеров в старой Катанге, которую ведут промышленные горнодобывающие компании и правительство Демократической Республики Конго.

Подробнее: Декларация...

Deklaracja solidarności z Krajowy Związek Zawodowy Pracowników w Mali (UNTM) zob. link

Witajcie górnicy z kopalni złota w Syama Resolute Mining. Macie moją pełną solidarność w waszym strajku przeciwko przymusowym urlopom i urlopom bez wynagrodzenia dla górników. Rozumiemy, że po raz drugi walczy pan o ochronę zdrowia w pandemii Covid 19. Całkiem słusznie domaga się pan, aby przedsiębiorstwo górnicze poważnie potraktowało ochronę zdrowia górników, ale również, aby podczas pańskiego urlopu nadal wypłacano panu wynagrodzenia, aby pan i pańskie rodziny mogli godnie żyć. My, Międzynarodowa Koordynacja Pracowników Górniczych, wspieramy waszą walkę i informujemy o niej na całym świecie.

Подробнее: Deklaracja...

Декларация солидарности с Национальным профсоюзом трудящихся Мали (UNTM)|Deklaracja solidarności z Krajowy Związek Zawodowy Pracowników w Mali (UNTM) zob. link

po polsku Здравствуйте шахтеры из Сямской золотой шахты Решительной добычи. Я полностью солидарен с вами в вашей забастовке против принудительного отпуска и отпуска без оплаты шахтеров. Мы понимаем, что вы уже второй раз боретесь за свое здоровье во время пандемии Ковида 19. Здесь вы совершенно справедливо требуете, чтобы горнодобывающая компания серьезно относилась к охране здоровья шахтеров, но также и того, чтобы, когда вы находитесь в отпуске, ваша зарплата продолжала выплачиваться для того, чтобы вы и ваши семьи могли жить достойно.

Подробнее: Декларация...

Ещё статьи...

 1. Лиебе Бергарбейтерфрауен в Белоруссии,
 2. Украина: забастовка шахтеров
 3. заявление протеста: Правительству Украины, руководству Криворожского рудника в Украине
 4. Propozycja ustanowienia Międzynarodowego Dnia Środowiska 14.11.20 na zaproszenie ICG/IMC
 5. Предложение о проведении Международного дня борьбы за окружающую среду 14.11.20 г. по призыву МКГ/ММЦК | Propozycja ustanowienia Międzynarodowego Dnia Środowiska 14.11.20 na zaproszenie ICG/IMC
 6. Кривого Рога: Олег Верник: забастовка шахтеров
 7. Дорогие друзья из Международной координационной группы шахтеров
 8. Do górników w Polsce - Górny Śląsk
 9. Polska: Wiadomość od Krsyztof Labadz. Polscy górnicy i ich związki chcą zaprotestować przeciwko planowanemu zamknięciu pięciu kopalń w piątek 25 września 2020 r. Solidaryzujemy się z ich walką i życzymy im wszystkiego najlepszego i
 10. Протестующим шахтерам Криворожского железорудного комбината Здравствуйте,
 11. Письмо солидарности бастующим шахтерам Эль Серрехона в Колумбии
 12. Do górników z kopalni węgla Nadiya
 13. Дорогие товарищи! Вот позиция моего Всеукраинского профсоюза "Захист праці" по вопросу борьбы рабочих Беларуси.
 14. Привет горнякамБеларуськали!
 15. Шахтерам шахт "Мирноградвухилля", "Добропиллявухилля", "Селидивухилля", "Лвививухилля", "Вохлиниенвухилля" в Украине
 16. Шахтерам шахты "Комсомольская"... Дорогие шахтёры,
 17. Народная Республика Луганск: в шахте бастуют приятели уже восемь дней
 18. Polska: Spontaniczne masówki w kopalniach PGG! "Musimy pokazać siłę"
 19. Украина: благодаря шахтерам
 20. перевод на русский язык отсутствует только на польском языке