Мы о себе

logo

Выбирать язык

Górnicy na całym świecie dla ratowania naturalnych podstaw życia!

Górnicy na całym świecie ponoszą szczególną odpowiedzialność za przyszłe pokolenia. Z jednej strony surowce są potrzebne teraz i w przyszłości, a z drugiej strony muszą być wydobywane w taki sposób, aby nie zagrażać egzystencji ludzi. Górnicy, obrońcy środowiska i młodzież należą do siebie!

Chcemy o to walczyć wspólnie i na arenie międzynarodowej - precz z Międzynarodowym Dniem Walki o Ratowanie Środowiska! Kryzys ekologiczny drastycznie się pogłębił z powodu globalnego kryzysu gospodarczego i finansowego, który rozpoczął się w 2018 roku w związku z pandemią Corony, wojną na Ukrainie i niebezpieczeństwem nuklearnej 3 wojny światowej. Jesteśmy świadkami rozwoju polityki surowcowej i energetycznej, która jest pogardliwa dla ludzi i środowiska, jak np. wytwarzanie energii przez elektrownie jądrowe lub rozszerzenie spalania paliw kopalnych i więcej szczelinowania ropy i gazu. Elektrownie jądrowe są ponownie promowane z myślą o wykorzystaniu ich do celów militarnych i rośnie niebezpieczeństwo wojny jądrowej o niszczących skutkach dla ludzi i przyrody! "Międzynarodowa Koordynacja Górników ma wizję globalnie połączonego ruchu górniczego, który walczy o siebie i swoje dzieci, aby skarby ziemi, wody i powietrza należały do tych, którzy rozwijają je poprzez swoją pracę. Mają być wykorzystane dla bogatego, godnego i zdrowego życia wszystkich ludzi w harmonii z naturą - bez wyzysku i ucisku." (Fragment Programu Walki Międzynarodowej Koordynacji Górników) Wraz z wojną na Ukrainie nastąpiła niebezpieczna kulminacja w konkurencyjnej walce o bazy surowcowe, ale i źródła energii. Region Donbasu, z 900 zakładami przemysłowymi, w tym 248 kopalniami i niebezpiecznymi zakładami chemicznymi, a także 113 zakładami zawierającymi substancje radioaktywne, jest najbardziej skażonym obszarem na ziemi. Wraz z zalaniem kopalń jeszcze przed wojną i składowaniem materiałów radioaktywnych, powszechne skażenie wód gruntowych było świadomie akceptowane przez władze Ukrainy. Wraz ze zbombardowaniem elektrowni atomowej w Zaporożu najpotężniejszy obiekt jądrowy w Europie stał się beczką prochu. W przypadku super awarii promieniowanie radioaktywne mogłoby rozprzestrzenić się na duże obszary Azji i Europy, w zależności od kierunku wiatru.   Wojna na Ukrainie jest wykorzystywana do ekologicznego "rollback'u", czyli zniesienia i tak już zupełnie niewystarczających środków ochrony środowiska. Są one podporządkowane kursowi wojennemu krajów imperialistycznych. Ochrona klimatu musi być ukierunkowana na "interesy bezpieczeństwa". Wojujący ruch górniczy musi walczyć z rozwiązywaniem przez rządy ochrony środowiska i przepisów ekologicznych, ale także z eksploatacją surowców przez międzynarodowe monopole górnicze. Mają one ze swoją zachłannością na zysk niszczące skutki zarówno dla ludzi, jak i przyrody. W związku z międzynarodowym kryzysem strukturalnym spowodowanym cyfryzacją i przestawieniem technologii napędowej na e-mobilność, chciwość na lit, miedź, kobalt i metale ziem rzadkich rośnie coraz bardziej, a monopole górnicze i energetyczne coraz bezwzględniej eksploatują ludzi i przyrodę. W tym celu nowe i stare złoża surowców są eksploatowane bez względu na masy i ich środki do życia. Przejście od górnictwa podziemnego do bardziej opłacalnego górnictwa odkrywkowego coraz bardziej podważa naturalne podstawy życia. Jedną z konsekwencji jest wzrost śmiertelności dzieci w pobliżu kopalni odkrywkowych. Górnicy w Peru, na przykład, stają razem z ludnością wiejską i potępiają tę bezlitosną eksploatację surowców ich kraju oraz niszczenie naturalnych źródeł utrzymania ludności. Groźbami, kryminalizacją, mordowaniem związkowców, działaczy ekologicznych i górników każdy opór wobec interesów i planów międzynarodowych korporacji górniczych i monopoli energetycznych ma być złamany. My górnicy dokonujemy własnych kalkulacji i nie dajemy się szantażować imperialistyczną wojną, ani nie zgadzamy się na argument "niedoboru energii", morderczą nadmierną eksploatację zasobów naturalnych i niszczenie podstaw życia! Nie możemy pozwolić, abyśmy byli rozgrywani przeciwko sobie z zachowaniem miejsc pracy i ochroną środowiska. Z jednej strony możliwe byłoby wytwarzanie produktów przy użyciu mniejszej ilości energii i nowych surowców, ale częściowo kosztem zysków. Z drugiej strony już dziś możliwe jest zastąpienie dużej części energii produkowanej z surowców kopalnych na bazie produkcji energii odnawialnej, takiej jak wiatr, słońce itp. Weźmy za to wspólnie odpowiedzialność Uczestniczyć w demonstracjach, protestach i akcjach z okazji Międzynarodowego Dnia Walki o Środowisko 2022. Wspieraj przygotowanie i realizację III Międzynarodowej Konferencji Górników w dniach 31.08. - 03.09.2023 w Turyngii/Niemcy!