Мы о себе

logo

Выбирать язык

Deklaracja solidarności z Krajowy Związek Zawodowy Pracowników w Mali (UNTM) zob. link

Witajcie górnicy z kopalni złota w Syama Resolute Mining. Macie moją pełną solidarność w waszym strajku przeciwko przymusowym urlopom i urlopom bez wynagrodzenia dla górników. Rozumiemy, że po raz drugi walczy pan o ochronę zdrowia w pandemii Covid 19. Całkiem słusznie domaga się pan, aby przedsiębiorstwo górnicze poważnie potraktowało ochronę zdrowia górników, ale również, aby podczas pańskiego urlopu nadal wypłacano panu wynagrodzenia, aby pan i pańskie rodziny mogli godnie żyć. My, Międzynarodowa Koordynacja Pracowników Górniczych, wspieramy waszą walkę i informujemy o niej na całym świecie.

Napisz do nas, aby dać nam znać, jak możemy nadal Cię wspierać. Kiedy zakładaliśmy Międzynarodową Koordynację Pracowników Mineralnych, stwierdziliśmy: "Dziś coraz mniej jest możliwości konfrontacji z międzynarodowymi monopolami górniczymi w izolacji i na poziomie lokalnym. To, czego potrzebujemy, to jedność pracowników na całym świecie!" (Wyciąg z deklaracji założycielskiej IMC)

Byłbym szczęśliwy, gdybyśmy mogli wnieść swój wkład i uczestniczyć w przygotowaniach do III Międzynarodowej Konferencji Górników 2022 roku w Niemczech. Wasze doświadczenia są ważne, aby górnicy na całym świecie mogli uczyć się od siebie nawzajem i abyśmy mogli stać się wyższą siłą przeciwko międzynarodowym monopolom górniczym i ich rządom, aby realizować nasze interesy.

Tylko razem jesteśmy silni!

Z solidarnością i bojowymi pozdrowieniami Andreas Tadysiak
Główny koordynator Międzynarodowej Koordynacji Górników (IMC)