Мы о себе

logo

Выбирать язык

перевод на русский язык отсутствует только на польском языке

Powitanie głównego koordynatora członków ICG

Pozdrawiam górników tego świata z pozdrowieniami górników z Niemiec: Glück Auf! Życzę nam dobrego ducha walki i sukcesów w naszych dzisiejszych działaniach. Monopole górnicze na całym świecie chcą zamknąć podziemne kopalnie i zamiast tego wydobywać surowce w górnictwie odkrywkowym i innych procesach, takich jak szczelinowanie, które kwestionują część naszych środków do życia.

Na ostatnim majowym spotkaniu w Niemczech Międzynarodowa Grupa Koordynacyjna Górników przyjęła następującą rezolucję: "Wzywamy górników z całego świata do walki z zamknięciem kopalni! Na przykład w Europie wszystkie podziemne kopalnie węgla mają zostać zamknięte, podczas gdy grupy w całej Europie mają zostać podzielone na roszczenia dotyczące wysoce trującego procesu szczelinowania. W ten sposób ostatnie zasoby na europejskiej ziemi są uwalniane do eksploatacji przez międzynarodowe korporacje. Przedsiębiorstwa z UE domagają się dostępu do zasobów na całym świecie. W Indiach do 2019 r. mają zostać zamknięte 373 kopalnie podziemne, aby wydobywać jeszcze więcej węgla z kilkoma kopalniami powierzchniowymi i mniejszą liczbą górników. Również w Peru coraz więcej kopalń podziemnych jest zamykanych w celu zastąpienia ich, np. kopalniami odkrywkowymi lub szczytami górskimi. Kapitalistyczna polityka surowcowa zwiększa niebezpieczeństwo wojny i zmusza do zagrożenia globalną katastrofą ekologiczną, jeśli międzynarodowa klasa robotnicza, w sojuszu ze wszystkimi uciskanymi, nie położy temu kresu. Zamknięcie światowych kopalń podziemnych powinno stać się głównym tematem międzynarodowych powitań Głównego Koordynatora dla członków ICG.
Glück Auf
Andreas Tadysiak